90-237 Łódź   ul. Matejki 22/26    tel. (42) 635-62-57    fax. (42) 635-53-10

 

 

Informacje ogólne

 

 

Program studiów

Wykładowcy

Metody pracy

Organizacja

Absolwenci

Kontakt

Oferty pracy

ANKIETA

Galeria

Edycja 2017/2018

 

E-mail

 

 

Strona zoptymalizowana dla przeglądarek
Internet Explorer

 

 

 

Podstawowe korzyści:

§  użyteczna wiedza z rachunkowości zarządczej, finansów i zarządzania

§  praktyczne aplikacje rachunkowości zarządczej w firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych

§  poprawa przepływu informacji między jednostkami wewnętrznymi firmy

§  poprawa zdolności szybkiego reagowania na wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia,

§  praktyczne metody wykorzystania narzędzi controllingu operacyjnego i strategicznego

 

 

 

Ostatnia modyfikacja: 16.06.2016 godz. 10:47    Opracowanie: Tomasz Wnuk-Pel, Marcin Michalak