REKRUTACJA 2022/2023

Szanowni Państwo,

rejestracja elektroniczna na studia podyplomowe Rachunkowości Zarządczej / Controllingu trwa od 6 czerwca do 14 października 2022 r. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Serdecznie zapraszamy!

Nasze atuty:

Unikalny program:

 • dostosowany do potrzeb praktyków i wymagań rynku,
 • zorientowany na połączenie „minimum teorii z maksimum praktyki”,
 • uwzględniający specyfikę firm produkcyjnych, usługowych, handlowych oraz organizacji non-profit.

Doświadczeni wykładowcy:

 • łączący ugruntowaną pozycją naukową z praktyką w consultingu i pracą w różnego rodzaju organizacjach,
 • charakteryzujący się pasją przekazywania wiedzy z zakresu przydatnych w praktyce narzędzi rachunkowości zarządczej/controllingu.

Praktyczny profil:

 • zorientowany na uzyskanie przez Uczestników maksimum korzyści z zajęć w formie: interesujących wykładów (37%), studiów przypadków (37%) i warsztatów komputerowych (26%),
 • XIX zakończonych edycji i ponad 1.200 absolwentów,
 • nowy, zmodyfikowany i zorientowany jeszcze bardziej praktycznie program.

Struktura zajęć

 

On-line ready

Zajęcia w roku akademickim 2022/2023 będą się odbywały w trybie hybrydowym tj. stacjonarnie na Wydziale Zarządzania UŁ z możliwością zdalnego podłączenia się osób, które na zajęcia w danym terminie przybyć nie mogą.
W przypadku zmiany warunków epidemiologicznych i zaistnienia takiej konieczności, jesteśmy przygotowani do realizacji programu studiów w formule on-line:

 • materiały do zajęć, zostały przygotowane w taki sposób, aby możliwe było prowadzenie zajęć w warunkach nauczania na odległość,
 • narzędzia wykorzystywane w nauczaniu on-line zapewniają stały kontakt wykładowcy ze Słuchaczami, co pozwala kontrolować przyrost wiedzy i umiejętności oraz umożliwia aktywny udział Słuchaczy we wszystkich zajęciach i przyswojenie prezentowanych zagadnień,
 • zajęcia warsztatowe zostały przygotowane w taki sposób aby Słuchacze śledząc obliczenia wykładowcy jednocześnie mogli samodzielnie rozwiązywać prezentowane studia przypadków,
 • liczebność grup na zajęciach on-line jest odpowiednia do zapewnienia swobodnej komunikacji prowadzącego zajęcia ze Słuchaczami, co gwarantuje osiągnięcie zamierzonych efektów studiów.