90-237 Łódź   ul. Matejki 22/26    tel. (42) 635-62-57    fax. (42) 635-53-10

 

 

Informacje ogólne

Powrót

 

 

Studia adresowane są do:

 

§  właścicieli firm, członków zarządu i dyrektorów

pragnących uzyskać praktyczną wiedzę na temat możliwości wykorzystania rachunkowości do poprawy efektywności działania firmy

 

§  menedżerów wszystkich pionów i szczebli zarządzania

firm produkcyjnych, usługowych, handlowych, budowlanych i instytucji publicznych, chcących podnieść swoje kwalifikacje i odgrywać znaczącą rolę w swojej firmie

 

§  głównych księgowych i pracowników działów księgowości

pragnących rozszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane z wykorzystaniem rachunkowości i finansów dla celów zarządzania firmą

 

§  kierowników działów i specjalistów ds. rachunkowości zarządczej i controllingu

dla których w codziennej pracy niezbędne są praktyczne umiejętności wykorzystania narzędzi rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i finansów

 

§  analityków kosztów, specjalistów ds. budżetowania

oraz kontroli kosztów i przychodów, jak również szeroko pojętej rachunkowości zarządczej i controllingu

 

 

 

 

 

 

 

 

Misja Studiów:

Studia Podyplomowe Rachunkowości Zarządczej i Controllingu powstały w odpowiedzi na zapotrzebowanie, zgłaszane ze strony działających w Polsce przedsiębiorstw, na profesjonalne informacje na temat metod, narzędzi oraz uwarunkowań wprowadzania i usprawniania funkcjonowania  systemów rachunkowości zarządczej i controllingu. Ostatecznie ambicją naszych Studiów jest przyczynianie się, poprzez prawidłowe generowanie i wykorzystanie finansowych i niefinansowych informacji zarządczych, do wzrostu konkurencyjności firm działających na polskim rynku i do ich sukcesu w procesie globalizacji w niezwykle konkurencyjnym środowisku rynkowym.

 

 

 

 

Cele Studiów:

§  zapoznanie słuchaczy z zasadami rachunkowości i ich zastosowaniem w praktyce,

§  przedstawienie koncepcji rachunku kosztów oraz określenie ich przydatności informacyjnej do sterowania podmiotami gospodarczymi,

§  wykształcenie wśród słuchaczy poczucia znaczenia informacji o kosztach i przychodach oraz jej wpływu na zachowanie ludzi, a także praktycznej przydatności koncepcji i metod rachunku kosztów do podejmowania decyzji oraz planowania i kontroli działalności,

§  przekazanie słuchaczom praktycznych zasad projektowania systemów informacyjnych rachunkowości zarządczej i controllingu w różnych rodzajach przedsiębiorstw,

§  nabycie umiejętności stosowania narzędzi i technik budżetowania i kontroli kosztów oraz pracy w systemie budżetowania przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego,

§  nauczenie słuchaczy analizy sprawozdań finansowych i zapoznanie z nowoczesnymi metodami zarządzania finansami przedsiębiorstw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik Studiów:

prof. nadzw. dr hab.Tomasz Wnuk-Pel

 

Rada Programowa:

prof. dr hab. Irena Sobańska - Przewodnicząca

prof. dr hab. Jan Jeżak

prof. nadzw. dr hab. Jerzy Gajdka

prof. nadzw. dr hab. Anna Szychta

 

 

W 2005 roku zdecydowałem się na uczestnictwo w Podyplomowym Studium Rachunkowości Zarządczej i Controllingu. Uważam, że był to doskonały wybór.

Zajęcia prowadzone są przez bardzo dobrze przygotowaną merytorycznie kadrę. Wykładowcy zajmują się zarówno teoretycznymi, jak i praktycznymi aspektami omawianych tematów. Kadra dydaktyczna jest otwarta na pytania i sugestie uczestników. W bezpośredniej rozmowie mogłem zawsze liczyć na trafne wskazówki dotyczące konkretnych problemów, z którymi spotykamy się w pracy zawodowej.

Organizacja studium jest bardzo dobra. Słuchacze posiadają aktualne informacje na temat prowadzonych zajęć, na bieżąco są informowani o wszystkich zmianach. Materiały dydaktyczne dla Słuchaczy są bardzo wysokiej jakości.

Bardzo podobało mi się przeprowadzenie dodatkowych, nieodpłatnych zajęć „wyrównawczych” dla uczestników, którzy mają problemy z rachunkowością finansową. Świadczy to o tym, że organizatorom zależy na tym, aby Słuchacze wynieśli szeroką i ugruntowaną wiedzę z zakresu przeprowadzonych zajęć.

Polecam Studium każdemu, kto chce pogłębić wiedzę z zakresu rachunkowości zarządczej.

 

Wojciech Lipowski

Inspektor w Dziale Controllingu MPK Łódź Sp. z o.o.

 

 

 

Opracowanie: Tomasz Wnuk-Pel, Marcin Michalak