strona3

 

90-237 Łódź   ul. Matejki 22/26    tel. (42) 635-62-57    fax. (42) 635-53-10

 

 

Metody pracy i pomoce naukowe

Powrót

 

METODY PRACY

 

 

Dla optymalizacji procesu przekazywania wiedzy i doświadczeń podczas zajęć na Studiach Rachunkowości Zarządczej i Controllingu stosujemy różnorodne metody pracy np.:

 

 

ü  wykłady i ćwiczenia

ü  do każdego z omawianych zagadnień przykłady

ü  CASE STUDY z polskich i zagranicznych firm

ü  warsztaty komputerowe

ü  prezentacje zaproszonych praktyków

ü  wymiana doświadczeń

ü  dyskusje ....

 

N A S Z E   A T U T Y   T O:

 

ü Praktyczne podejście do omawianych zagadnień

ü Doskonali wykładowcy

ü Sprawdzona w praktyce wiedza

ü Nowoczesne metody nauczania

 

 

MATERIAŁY

 

 

Zapewniamy naszym Słuchaczom wysokiej jakości materiały dydaktyczne, z których mogą korzystać podczas zajęć i które stanowią bazę realizacji programu Studiów. Słuchacze otrzymują również komplet najnowszych pozycji książkowych, które umożliwiają utrwalenie i rozszerzenie wiedzy przekazywanej podczas zajęć.

 

 

DBAŁOŚĆ O JAKOŚĆ

 

 

Dbając o jakość kształcenia prowadzimy stały monitoring jego poziomu merytorycznego i formy.
We współpracy z naszymi Słuchaczami udaje nam się tę wysoką jakość utrzymać.

 

 

 

 

Opracowanie: Tomasz Wnuk-Pel, Marcin Michalak