90-237 Łódź   ul. Matejki 22/26    tel. (42) 635-62-57    fax. (42) 635-53-10

 

 

Organizacja Studiów

Powrót

 

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW

 

§  Studium obejmuje 252 godziny i trwa dwa semestry (od października do czerwca),

§  Zajęcia odbywają się w systemie zjazdowym 2-3 razy w miesiącu, w weekendy (piątek 16.45-20.00 i sobota 8.45-15.45), w gmachu Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 (3 przystanki tramwajowe od Dworców PKP i PKS Łódź Fabryczna – DOSKONAŁY DOJAZD).

 

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 

§  Warunkiem ukończenia Studiów jest wniesienie obowiązkowych opłat, zdanie egzaminów oraz uzyskanie zaliczeń.

Egzaminy – odbywają się bezpośrednio po zakończeniu poszczególnych przedmiotów (nie ma wyznaczonej sesji egzaminacyjnej!) i obejmują następujące przedmioty:

§  Rachunek kosztów

§  Rachunkowość finansowa

§  Operacyjna rachunkowość zarządcza

§  Strategiczna rachunkowość zarządcza

§  Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zaliczenia – w zależności od przedmiotu zaliczenie uzyskuje się na podstawie: przygotowanych projektów, uczestnictwa w warsztatach, udziału w dyskusji, itp.

§  W dniu zakończenia Studiów Słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Rachunkowości Zarządczej i Controllingu (z godłem państwowym).

 

 

 

 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

 

§  Warunkiem przyjęcia na Studia jest dyplom ukończenia studiów wyższych (tytuł licencjata lub magistra) bez względu na typ uczelni i kierunek studiów oraz pokrycie kosztów uczestnictwa. Kandydaci są przyjmowani według kolejności zgłoszeń.

§  Zgłoszenie obejmuje: (a) formularz zgłoszeniowy, (b) odpis albo poświadczoną przez UŁ kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, (c) 1 fotografię o rozmiarach: 3,5 x 4,5 cm, (d) skierowanie z zakładu pracy, jeśli Studia są finansowane przez zakład.

§  Dokumenty należy składać od 1 czerwca do 30 września w Dziekanacie Studiów Podyplomowych (pok. 142), tel. (42) 635-62-57 lub w Sekretariacie Katedry Rachunkowości (pokój nr 259), tel. (42) 635-52-24 na Wydziale Zarządzania UŁ, 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

ZAKWATEROWANIE

 

§  Osoby spoza Łodzi mogą skorzystać z noclegów w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Uniwersytetu Łódzkiego, znajdującym się przy ul. Kopcińskiego 16/18 (około 100 m od Budynku Wydziału Zarządzania UŁ, w którym odbywają się zajęcia).

 

 

 

 

 

 

 

CZESNE

 

§  Czesne za dwa semestry Studiów wynosi 5900 zł, z możliwością wpłaty w dwóch równych ratach na początku pierwszego i drugiego semestru.

 

§  Opłaty wnoszone są na indywidualne konta Słuchaczy. Numer indywidualnego konta każdego Słuchacza zostanie podany w procesie rekrutacji.

 

 

 

 

Opracowanie: Tomasz Wnuk-Pel, Marcin Michalak