90-237 Łódź   ul. Matejki 22/26    tel. (42) 635-62-57    fax. (42) 635-53-10 

 

 

Program Studiów

Powrót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

252 godziny najwyższej jakości zajęć z
RACHUNKOWOSCI ZARZĄDCZEJ i CONTROLLINGU

– nikt nie ma lepszej oferty !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowoczesny i unikalny program
skierowany do menedżerów i pracowników
firm produkcyjnych, usługowych, handlowych i instytucji publicznych

 

 

 

 

 

 

 

PRZEDMIOT

WYKŁADOWCA

GODZ.

FORMA

Zarządzanie współczesnym biznesem

dr Jerzy Czarnecki

12 h

konwersatorium

Wprowadzenie do rachunkowości finansowej

dr Marcin Michalak

16 h

konwersatorium

Rachunkowość finansowa

prof. nadzw.dr hab.  Anna Szychta oraz dr Marcin Michalak

44 h

konwersatorium

Rachunek kosztów

prof. nadzw. dr hab. Tomasz Wnuk-Pel

36 h

konwersatorium

Operacyjna rachunkowość zarządcza

prof. dr hab. Irena Sobańska z zespołem

z zespołem

36 h

konwersatorium

Strategiczna rachunkowość zarządcza

prof. dr hab. Irena Sobańska z zespołem

z zespołem

48 h

konwersatorium

Organizacja i projektowanie systemu
informacyjnego rachunkowości zarządczej

prof. dr hab. Irena Sobańska
z zespołem praktyków

20 h

20 h

konwersatorium

Budżetowanie i kontrola kosztów

prof. nadzw. dr hab. Tomasz Wnuk-Pel

20 h

warsztaty komputerowe

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

prof. nadzw. dr hab. Jerzy Gajdka

36 h

konwersatorium

UWAGA!

Zastrzega się, że w programie studiów mogą zachodzić nieznaczne modyfikacje

mające na celu podniesienie jego atrakcyjności.

 

 

Opracowanie: Tomasz Wnuk-Pel, Marcin Michalak