Metody pracy i pomoce naukowe

Dla optymalizacji procesu przekazywania wiedzy i doświadczeń podczas zajęć na studiach podyplomowych Rachunkowości Zarządczej/ Controllingu stosujemy różnorodne metody pracy np.:

  • wykłady i ćwiczenia
  • CASE STUDY z polskich i zagranicznych firm
  • warsztaty komputerowe
  • prezentacje zaproszonych praktyków
  • wymiana doświadczeń
  • dyskusje

Nasze atuty to m.in.:

  • praktyczne podejście do omawianych zagadnień
  • doskonali wykładowcy
  • sprawdzona w praktyce wiedza
  • nowoczesne metody nauczania

Materiały dydaktyczne

Zapewniamy naszym Słuchaczom wysokiej jakości materiały dydaktyczne, z których mogą korzystać podczas zajęć i które stanowią bazę realizacji programu studiów. Słuchacze otrzymują również komplet najnowszych pozycji książkowych, które umożliwiają utrwalenie i rozszerzenie wiedzy przekazywanej podczas zajęć.

Dbając o jakość kształcenia prowadzimy stały monitoring jego poziomu merytorycznego i formy. We współpracy z naszymi Słuchaczami udaje nam się tę wysoką jakość utrzymać.