Organizacja studiów

CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia obejmują 268 godzin zajęć dydaktycznych i trwają dwa semestry (od października do czerwca). Zajęcia odbywają się w systemie zjazdowym 2-3 razy w miesiącu, w weekendy (w piątki w godz.  16.45-20.00 i soboty w godz. 8.45-15.45), w gmachu Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 (3 przystanki tramwajowe od Dworców PKP i PKS Łódź Fabryczna – DOSKONAŁY DOJAZD!).

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł licencjata lub magistra) bez względu na typ uczelni i kierunek studiów oraz pokrycie kosztów uczestnictwa.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych obejmuje:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

CZESNE

Czesne za całe studia wynosi 5900 zł z możliwością wpłaty w dwóch równych semestralnych ratach. Opłaty wnoszone są na indywidualne konta słuchaczy podane przez Organizatora w procesie rekrutacji.

UWAGA! Posiadacze Karty Absolwenta UŁ mogą skorzystać z 10% rabatu!

Szczegóły odnajdziecie Państwo na stronie http://absolwent.uni.lodz.pl/karta-absolwenta/.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest wniesienie obowiązkowych opłat, zdanie egzaminów oraz uzyskanie wymaganych zaliczeń. Egzaminy odbywają się bezpośrednio po zakończeniu poszczególnych przedmiotów (nie ma wyznaczonej sesji egzaminacyjnej).

Zaliczenia w zależności od przedmiotu zaliczenie uzyskuje się na podstawie przygotowanych projektów, uczestnictwa w warsztatach, udziału w dyskusji, itp.

W dniu zakończenia studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Rachunkowości Zarządczej/ Controllingu.

 

ZAKWATEROWANIE

Osoby spoza Łodzi mogą skorzystać z noclegów w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Uniwersytetu Łódzkiego znajdującym się przy ul. Kopcińskiego 16/18 (około 100 m od budynku Wydziału Zarządzania UŁ, w którym odbywają się zajęcia).