Organizacja

Czas trwania studiów

Studia obejmują 264 godziny zajęć dydaktycznych i trwają dwa semestry (od października do czerwca).

Zajęcia odbywają się w systemie zjazdowym 2-3 razy w miesiącu, w weekendy (w piątki w godz. 16.45-20.00 i soboty w godz. 8.45-15.45 – wyjątkiem są dwa przedmioty prowadzone w formie warsztatów komputerowych – te zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę, w dwa weekendy)

W edycji roku akademickiego 2021/2022 zajęcia na Podyplomowych Studiach Rachunkowość Zarządcza/Controlling, w zależności od warunków epidemiologicznych i zaleceń Dziekana Wydziału Zarządzania, będą się odbywały albo zdalnie albo stacjonarnie albo w sposób hybrydowy (jednocześnie stacjonarnie i zdalnie tzn. ci słuchacze, którzy będą chcieli, będą w zajęciach uczestniczyli stacjonarnie, a pozostali – zdalnie). W chwili obecnej nie możemy jeszcze stwierdzić, która forma zajęć będzie wykorzystana na początku – informację o tym przekażemy dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć. Forma prowadzenia zajęć może się zmienić w trakcie roku akademickiego.

Wszystkie zajęcia stacjonarne odbywają się w gmachu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Matejki 22/26 (3 przystanki tramwajowe od Dworców PKP i PKS Łódź Fabryczna – doskonały dojazd!).

Warunki przyjęcia na studia

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł licencjata lub magistra) bez względu na typ uczelni i kierunek studiów oraz pokrycie kosztów uczestnictwa.

Kandydat powinien zarejestrować się stronie https://rekrutacja.uni.lodz.pl/pl/offer/PODYPLOMOWE2021/programme/ZP08_RC/ oraz złożyć w sekretariacie studiów dokumenty rekrutacyjne.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych obejmuje:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Czesne za studia 

Czesne za całe studia wynosi 5900 zł z możliwością wpłaty w dwóch równych semestralnych ratach. Opłaty wnoszone są na indywidualne konta słuchaczy podane przez Organizatora w procesie rekrutacji.

UWAGA! Posiadacze Karty Absolwenta UŁ mogą skorzystać z 10% rabatu!

Szczegóły odnajdziecie Państwo na stronie http://absolwent.uni.lodz.pl/karta-absolwenta/.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia Podyplomowych Studiów Rachunkowość Zarządcza/Controlling jest wniesienie obowiązkowych opłat, zdanie pięciu egzaminów oraz uzyskanie czterech zaliczeń. Egzaminy odbywają się bezpośrednio po zakończeniu poszczególnych przedmiotów (nie ma wyznaczonej sesji egzaminacyjnej). W zależności od przedmiotu, zaliczenie uzyskuje się na podstawie przygotowanych projektów, uczestnictwa w warsztatach komputerowych, udziału w dyskusji, itp.

W dniu zakończenia studiów Słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Rachunkowość Zarządcza/Controlling.

Pozostałe informacje

Osoby spoza Łodzi mogą skorzystać z noclegów w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Uniwersytetu Łódzkiego znajdującym się przy ul. Kopcińskiego 16/18 (około 100 m od budynku Wydziału Zarządzania UŁ, w którym odbywają się zajęcia).

W gmachu Wydziału Zarządzania, znajduje się stołówka serwująca dania obiadowe i kanapki oraz punkt z doskonałą kawą i automaty wendingowe z przekąskami i napojami.

Osoby dojeżdżające na zajęcia samochodem, mogą skorzystać z bezpłatnego parkingu przy budynku Wydziału Zarządzania.