Program

268 godzin najwyższej jakości zajęć z rachunkowości zarządczej/ controllingu – nikt nie ma lepszej oferty!

Przedmiot

Forma

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Rachunek kosztów / controlling kosztów Wykład E 36 6
Rachunkowość finansowa w zarządzaniu Wykład E 48 8
Operacyjna rachunkowość zarządcza / controlling operacyjny Wykład E 36 6
Zarządzanie kosztami i rentownością Ćwiczenia  informatyczne 16 4
Strategiczna rachunkowość zarządcza / controlling strategiczny Wykład E 36 6
Analiza biznesowa z wykorzystaniem Excela, SQL i Power BI Ćwiczenia  informatyczne 32 8
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Wykład E 32 5
Planowanie i kontrola finansowa Ćwiczenia informatyczne 16 4
Zarządzanie projektem controlingowym Warsztaty 12 3
Suma 264 50