Program

268 godzin najwyższej jakości zajęć z rachunkowości zarządczej/ controllingu – nikt nie ma lepszej oferty!

Przedmiot

Forma

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Podstawy rachunkowości finansowej Ćwiczenia zakończone zaliczeniem teoretycznym 16 4
Zarządzanie współczesnym biznesem Ćwiczenia zakończone zaliczeniem praktycznym 12 4
Rachunkowość finansowa Wykład (konwersatorium) zakończone egzaminem 44 8
Rachunek kosztów Wykład (konwersatorium) zakończone egzaminem 36 8
Operacyjna rachunkowość zarządcza Wykład (konwersatorium) zakończone egzaminem 36 8
Strategiczna rachunkowość zarządcza Wykład (konwersatorium) zakończone egzaminem 48 8
Organizacja i projektowanie systemu informacyjnego rachunkowości zarządczej i controllingu Wykład (konwersatorium) zakończone za-liczeniem teoretycznym + wykład praktyka 20 6
Budżetowanie i kontrola kosztów – warsztaty komputerowe Ćwiczenia zakończone zaliczeniem praktycznym 20 6
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Wykład (konwersatorium) zakończone egzaminem 36 8
Suma 268 60