Wykładowcy

Osoby prowadzące zajęcia na studiach podyplomowych Rachunkowość Zarządcza/ Controlling to przede wszystkim pracownicy Katedry Rachunkowości i Katedry Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zakładu Rynku Kapitałowego Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, którzy posiadają bogatą wiedzę i doświadczenie zdobyte w pracy naukowej i w konsultingu:

prof. dr hab. Tomasz Wnuk – Pel – kierownik studiów – jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego, a także  Affiliate Professor na Linnaeus University w Växjö w Szwecji oraz Visiting Professor na uniwersytetach w Chinach, Francji, na Litwie, w Niemczech, Szwecji, Tajlandii, Tajwanie i Włoszech.

prof.  dr hab. Anna Szychta ukończyła studia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w 1985 r. oraz na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek Filozofia) w 1989 r. Pracę na Uniwersytecie Łódzkim rozpoczęła w 1985 r. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii uzyskała w 1995 r. na podstawie rozprawy Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości. Studium metodologiczne, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. dr. h.c. Alicji Jarugowej.  Rozprawa została opublikowana przez Fundację Rozwoju Rachunkowości w Polsce i wyróżniona Nagrodą Indywidualną Ministra Edukacji Narodowej. W 2008 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania.  Dr hab. Anna Szychta pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego UŁ od 1 lipca 2008 r., pełni funkcje kierownika  Zakładu Teorii Rachunkowości w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UŁ.

prof. dr hab. Jerzy Gajdka

Prof. dr hab. Jerzy Gajdka  jest  kierownikiem Katedry Rynku i Inwestycji Kapitałowych UŁ. Głównym przedmiotem jego zainteresowania są zagadnienia związane z zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa oraz rynkiem kapitałowym.

dr hab. Ewelina Zarzycka, prof. UŁ

Jest adiunktem w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UŁ. Od 2015 do 2018 roku była kierownikiem Programu MBA w Polsko-Amerykańskim Centrum Zarządzania UŁ. Od 2002 do 2006 pracowała na stanowisku Kontrolera Fabryki w firmie Indesit Company Polska Sp. z o.o. Od 2006 do 2009 pełniła funkcję Kierownika Finansowego Obszaru Industrialnego w Polsce w firmie Indesit Company Polska Sp. z o.o.

dr Przemysław Czajor

Jest adiunktem w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Zarządzania. Jego zainteresowania naukowe dotyczą takich obszarów, jak międzynarodowe regulacje rachunkowości, instrumenty finansowe, strategiczna rachunkowość zarządcza. Od wielu lat współpracuje z praktyką gospodarczą przy projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w obszarze rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej oraz jako trener na szkoleniach otwartych i zamkniętych.

dr Jacek Kalinowski

Wykładowca z zakresu rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej, rachunkowości międzynarodowej (MSR/MSSF), rachunkowości zaawansowanej, a także zastosowania technik informatycznych w rachunkowości. Doświadczony konsultant i trener szkoleniowy wielu firm w Polsce. Członek Project Management Institute (PMI) oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Kierownik studiów podyplomowych “Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw”, realizowanych na Wydziale Zarządzania UŁ. Stypendysta University of Texas at Austin, USA. 

dr hab. Jan Michalak, prof. UŁ

Od 2006 r. pracuje jako adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego. Jego zainteresowania badawcze i praktyczne obejmują: modele biznesu i ich wpływ na rachunkowość zarządczą, jakość informacji w rachunkowości zarządczej i finansowej, pomiar i raportowanie dokonań (performance measurement and reporting) oraz sprawozdawczość finansową oraz raporty zintegrowane. Jest recenzentem w czasopismach Journal of Business Models oraz Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Rady Naukowej SKwP. Współpracuje z Business Design Center funkcjonującym na Uniwersytetcie w Aalborg w Danii. Prowadził wykłady na Uniwesytetach w Kownie (Litwa), Linneusza (Szwecja), Kilonii (Niemcy) i Aalborgu (Dania). Realizował i realizuje projekty badawcze finansowane ze środków UE i NCN.

dr Marcin Michalak

Jest adiunktem w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, a od 2017 r. także pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ ds. Finansowych.

dr Żaneta Pietrzak

Doktorantka oraz asystent w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego.

WYKŁADY GOŚCINNE

Część zajęć prowadzą praktycy – dyrektorzy finansowi, kierownicy działów controllingu i specjaliści w zakresie rachunkowości zarządczej/ controllingu z firm usługowych,  produkcyjnych, handlowych, budowlano-montażowych, które wdrożyły nowoczesne  systemy informacyjne rachunkowości zarządczej/ controllingu. Praktycy, którzy wygłosili wykłady na naszych Studiach reprezentowali takie firmy jak np.:

 • ROSSMANN Sp. z o.o.
 • Japan Tobacco International
 • NETIA SA
 • SAS Institute Sp z o.o.
 • MAXER SA
 • Hydrobudowa Śląsk Katowice SA
 • “Boruta Kolor” SA
 • PTC „ERA” SA
 • PC Jutrzenka SA
 • BOT GiE S.A.
 • ABC Academia