Wykładowcy

Osoby prowadzące zajęcia na Podyplomowych Studiach Rachunkowość Zarządcza/Controlling to przede wszystkim pracownicy Katedry Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i Zakładu Rynku Kapitałowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, którzy posiadają bogatą wiedzę i doświadczenie zdobyte w consultingu, pracy w różnego rodzaju organizacjach i pracy dydaktycznej. Do prowadzenia wybranych przedmiotów wybraliśmy również doświadczonych praktyków.

prof. dr hab. Tomasz Wnuk – Pel – kierownik studiów

Stanowiska i funkcje: profesor w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UŁ; profesor w Department of Accounting and Logistics w Linnaeus University w Växjö w Szwecji; właściciel “Tomasz Wnuk-Pel Consulting”.

Doświadczenia w praktyce: kierował i uczestniczył w projektach kompleksowych systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu dla kilkudziesięciu firm produkcyjnych, usługowych, handlowych i non-profit.

Doświadczenia trenerskie: autor zamkniętych, często wieloetapowych szkoleń z zakresu nowoczesnych metod rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu dla ponad stu firm produkcyjnych, usługowych, handlowych i instytucji non-profit.

Najważniejsze publikacje: autor i współautor wielu książek i artykułów dla praktyków; autor i współautor licznych monografii i artykułów naukowych.

dr Żaneta Pietrzak

Stanowiska i funkcje: adiunkt w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UŁ.

Doświadczenia w praktyce: uczestniczyła w projektach kompleksowych systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu dla firm produkcyjnych, usługowych, handlowych i non-profit.

Doświadczenia trenerskie: wykładowca na studiach podyplomowych Rachunkowość Zarządcza/Controlling oraz Postgraduate Studies in Finance and Accounting – studia z akredytacją ACCA.

Najważniejsze publikacje: autorka i współautorka monografii i artykułów naukowych i popularno-naukowych.

 

prof. dr hab. Jerzy Gajdka

Stanowiska i funkcje:

  • Kierownik Katedry Rynku i Inwestycji Kapitałowych (od 2009 do chwili obecnej),
  • Prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego ds. Współpracy z Zagranicą (2009-2012),
  • Członek Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych przy Komisji Nadzoru Finansowego (od 1993 do chwili obecnej),
  • Dyrektor programu Executive MBA prowadzonego przy współpracy pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim (Wydział Zarządzania) a University of Maryland at College Park (USA) oraz Towson University (USA) (2004-2007).

 

mgr Norbert Krupiński

Stanowiska i funkcje: Kontroler Finansowy w Dr. Max Polska; Kontroler Finansowy w SIERANT; wykładowca na Wydziale Zarządzania UŁ.

Doświadczenia w praktyce: Kontroler Finansowy z ponad 5-letnim doświadczeniem zawodowym w finansach zdobytym w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych.

 

dr Marcin Michalak

Jest adiunktem w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, a od 2017 r. także pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ ds. Finansowych.

 

prof.  dr hab. Anna Szychta

Stanowiska i funkcje: profesor nauk społecznych, zatrudniona na stanowisku profesora w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UŁ, kierownik Zakładu Teorii Rachunkowości w tej Katedrze, dyplomowany księgowy.

Doświadczenia w praktyce: uczestniczyła w projektach kompleksowych systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej dla kilkunastu przedsiębiorstw oraz Uniwersytetu Łódzkiego.

Doświadczenia trenerskie:  wykładowca  na studiach I i II stopnia na Wydziale Zarządzania UŁ, w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowość Zarządcza/Controlling; prowadziła zajęcia z rachunkowości finansowej i zarządczej  na szkoleniach otwartych i zamkniętych organizowanych przez różne organizacje (np. TG Rafib Sp. z o.o.,  SKwP i Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości).

Najważniejsze publikacje: autorka podręczników akademickich i artykułów dla praktyków z zakresu rachunkowości zarządczej, autorka i współautora kilku monografii i wielu artykułów naukowych.

 

dr hab. Jan Michalak, prof. UŁ

Stanowiska i funkcje: profesor nadzwyczajny w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UŁ; Koordynator Programu CIMA UŁ; Współpracownik Business Design Center funkcjonującym na Uniwersytecie w Aalborg w Danii; członek i członek zarządu European Accouting Association (EAA), .

Doświadczenia w praktyce: kierował i uczestniczył w projektach kompleksowych systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu dla kilkudziesięciu firm produkcyjnych, usługowych, handlowych i non-profit; pracował w firmach: BZ WBK, Bosch Siemens Hausgeraete, Strabag AG, Bauku Polska, Makolab SA; brał udział w konsultacjach nad Global Management Accounting Practices opracowanymi przez CIMA; członek zespołu ds. wdrażania komputerowego systemu informacyjnego dla zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim.

Doświadczenia trenerskie: autor otwartych i zamkniętych, często „szytych na miarę” szkoleń z zakresu nowoczesnych metod rachunku kosztów, pomiaru dokonań, rachunkowości zarządczej/controllingu, rachunkowości finansowej i sprawozdawczości niefinansowej.

Najważniejsze publikacje: autor współautor licznych monografii i artykułów naukowych i popularno-naukowych.

 

dr hab. Ewelina Zarzycka, FCCA, prof. UŁ

Stanowiska i funkcje: profesor UL w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UŁ; koordynator Programu ACCA UŁ; członek European Accouting Association (EAA); członek Association of Chartered Certified Accountant (ACCA); członek European Academy of Management (EURAM).

Doświadczenia w praktyce: Kontroler Finansowy i Kierownik Finansowy obszaru przemysłowego w korporacji transnarodowej działającej w Polsce.

Doświadczenia trenerskie: autorka szkoleń z zakresu nowoczesnych metod rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu; trener szkoleń przygotowujących do egzaminów ACCA; wykładowca na studia podyplomowych oraz MBA.

Najważniejsze publikacje: autorka i współautorka licznych monografii i artykułów.

mgr Tomasz Leśniowski 

Stanowiska i funkcje: Prezes Zarządu International Project Management Association Polska; Członek Zarządu pm2pm sp. z o. o.; Wiceprezes Zarządu GPM EMEA Sp. z o.o.; Dyrektor Finansowy w Tomsystem Sp. z o.o.

Doświadczenia w praktyce: 19 letnie doświadczenie w zakresie tworzenia i zarządzania projektami organizacyjnymi, inwestycyjnymi, doradczymi i szkoleniowymi; wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na wsparcie i rozwój przedsiębiorstw.

Doświadczenia trenerskie: 16 lat doświadczenia jako trener biznesu, autor wielu programów rozwojowych z zakresu zarządzania projektami, programami i portfelami.

Najważniejsze publikacje: współautor międzynarodowego standardu dla trenerów, konsultantów i coachów IPMA.

 

dr hab. Halina Waniak-Michalak, prof. UŁ

Stanowiska i funkcje: profesor nadzwyczajny w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UŁ; członek międzynarodowej sieci ETAP (European Tax and Accounting in Practice); członek European Accouting Association (EAA).

Doświadczenia w praktyce: konsultant dla małych firm i instytucji ubiegających się o dotacje z Unii Europejskiej, konsultant w firmie Rafib Sp. z o.o. (wdrażanie systemów finansowo-księgowych).

Doświadczenia trenerskie: autor otwartych i zamkniętych szkoleń z zakresu analizy finansowej; 20 lat doświadczenia jako wykładowca rachunkowości finansowej i sprawozdawczości niefinansowej na wyższych uczelniach w Polsce i za granicą (Francja, Chorwacja, Litwa, Malta, Kazachstan).

 

prof. dr hab. Irena Sobańska

Stanowiska i funkcje: emerytowany prof. dr hab. w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UŁ (obecnie współpracownik Katedry Rachunkowości); członek European Accouting Association; członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Doświadczenia w praktyce: kierownik i współautor kilkudziesięciu projektów kompleksowych systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu w firmach produkcyjnych, nieprodukcyjnych i organizacjach non-profit.

Doświadczenia trenerskie: autor otwartych i zamkniętych szkoleń z zakresu rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu; wykładowca na studiach podyplomowych.

Najważniejsze publikacje kierowane do praktyków: autorka licznych artykułów i książek dla praktyków; autorka monografii i artykułów naukowych publikowanych w Polsce i za granicą.

 

dr Przemysław Czajor

Stanowiska i funkcje: adiunkt w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UŁ; koordynator kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansami, koordynator specjalności Rachunkowość zarządcza/controlling, Rachunkowość z akredytacją ACCA, Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa.

Doświadczenia w praktyce:  konsultant, współautor i współwykonawca wielu projektów z zakresu rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej; uczestniczył w opracowaniu i wdrażaniu projektów z zakresu rachunkowości finansowej oraz z zakresu rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach branży: energetycznej, tekstylnej, motoryzacyjnej, hotelarskiej, transportowej; członek zespołu ds. wdrażania komputerowego systemu informacyjnego dla zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim; współpracuje z praktyką gospodarczą na potrzeby postępowań sądowych i toczących się przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Doświadczenia trenerskie: trener na wielu szkoleniach (otwartych i zamkniętych) z zakresu rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów, zarządzania finansami, MSR/MSSF.